فال قهوه امروز 8 تیر 1401 برای متولدین ماه‌های مختلف

انتشار 8 تیر 1401
مطالعه 7 دقیقه

می‌توان گفت فال قهوه همواره از پر رونق ترین موارد طالع بینی بوده و است و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است. مردم سرزمین چین باستان از هزاران سال قبل بعد از نوشیدن چای در فنجان‌های زنگوله شکل، به دلیل اینکه تفاله‌های چایی ته فنجان شبیه کلمات چینی بود به پیش گویی آینده و سرنوشت افراد با نگاه کردن به تفاله‌های چای باقی مانده در فنجان می‌کردند. اما فال قهوه را می‌توان گفت اولین قومی که از آن استفاده کردن، قوم عرب بخصوص مردم یمن وعربستان که خود کاشف قهوه بودن هستند. فال قهوه همانند خود قهوه فوق العاده مورد استقبال مردمان این قوم قرار گرفته بود. بعدها با آشنا شدن و مصرف قهوه در سایر نقاط جهان، فال قهوه در سایر نقاط دنیا نیز رواج کرد و به این ترتیب فال قهوه جهانی شد.

فال قهوه متولدین فروردین

برای مشاهده فال قهوه متولدین آذر ماه کلیک کنید
 • آبشار : پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

 • درخت : فراوانی - پیروزی در بازی - گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی

 • آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

 • سد : موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده

 • شمع : شادی و سرور به خانه شما روی می آورد - محقق شدن یک آرزو - دریافت کمکی از ماورا - قابلیت عمل کردن به یک قول - بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

 • گندم : روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.

 • پارو : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحماتفال قهوه متولدین اردیبهشت

برای مشاهده فال قهوه متولدین آذر ماه کلیک کنید
 • فندق : بدست آوردن ثروت و مال از فرد بخیل.

 • خنجر : گرفتاری - کسالت - از دوستان ناباب بپرهیزید.

 • گندم : روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.

 • مهر و سجاده : دعا – نذر – نیت خیر

 • توپ : با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید - به زندگی بدون ثبات اشاره می کند - به معنی تغییرات مداوم است.

 • چوب : نفاق و دوروئی است، مراقب باشید

 • داس : با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن - درو کردن.

فال قهوه متولدین خرداد

برای مشاهده فال قهوه متولدین آذر ماه کلیک کنید
 • آفتابه : راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.

 • خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است - به استعداد فوق العاده ای میرسید - برکتی بزرگ – حمایت والدین

 • ابرو : نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

 • تیرو کمان : تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!

 • تخم مرغ : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد - موفقیت و خوشحالی.

 • دستبند : برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تنگدستی است.

 • موش : ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت - حرفهای زنانه - غیبت - میهمانی های زنانه


فال قهوه متولدین تیر

برای مشاهده فال قهوه متولدین آذر ماه کلیک کنید
 • ابرو : نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

 • V (انگلیسی) : پیروزی و موفقیت

 • فندق : بدست آوردن ثروت و مال از فرد بخیل.

 • چاقو : طلاق و جدائی - بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی - قطع ارتباط - درگیری و دعوا - دعوای غیر منطقی – خشونت

 • تخم مرغ : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد - موفقیت و خوشحالی.

 • سر انسان با دو دست دراز : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

 • جام : ریخت و پاش - ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان - جمع شدن دوستان قدیمی

فال قهوه متولدین مرداد

برای مشاهده فال قهوه متولدین آذر ماه کلیک کنید
 • آهو : همسر با وفا - در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی - زیبایی و کمروئی - در طالع خود همسری باوفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.

 • اتومبیل : دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.

 • اتاق : نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.

 • حلقه شکسته : ناامیدی ، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.

 • درخت کاج : موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا

 • پل : عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر - موفقیت در زندگی - رفع غم و غصه ها - حل مسئله ای طولانی.

 • انجیر : نشانه غم و غصه ای میباشد که طولانی نخواهد بود.

فال قهوه متولدین شهریور

برای مشاهده فال قهوه متولدین آذر ماه کلیک کنید
 • اسب سوار : فرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی

 • آب فشان : موفقیت و شادی - در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

 • آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

 • لوبیا : صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهرت میرسند.

 • سپر : پناه دهنده از امور ناپسند - محافظت شده از جائی.

 • پلنگ : دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

 • عبادتگاه : نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار


فال قهوه متولدین مهر

برای مشاهده فال قهوه متولدین آذر ماه کلیک کنید
 • جاده : به اهداف و مقاصدتان میرسید و حاجت تان بر آورده خواهد شد.

 • زن : رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید - شادی

 • چاقو : طلاق و جدائی - بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی - قطع ارتباط - درگیری و دعوا - دعوای غیر منطقی – خشونت

 • نامه : خبر های خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

 • باز : آسایش - شادی - بشارت دادن - رسیدن به مراد و یافتن مال.

 • باد برن : دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

 • دهان : سخنان نیکو و سودمند شنیدن - دلالت بر خوشی زندگی است - گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها

فال قهوه متولدین آبان

برای مشاهده فال قهوه متولدین آذر ماه کلیک کنید
 • کاسه : رزق و روزی - وضعی مالی رو به بهبود

 • چراغ : کدبانوی منزل است - زندگی خوش و راحتی داشتن - آسایش.

 • قرص : شفا - بهبودی - بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد.

 • ماه : عشق و نامزدی - ازدواج - با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید - گاهی ناراحتی روحی و روانی

 • مگس : نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.

 • هدهد : خیر - خوشی و رفاه - بزرگی و مقام - پیروزی


فال قهوه متولدین آذر

برای مشاهده فال قهوه متولدین آذر ماه کلیک کنید
 • قوری : خادم و خدمتگذار - برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید - حادثه ای شگفت آور - زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

 • پرده : کنجکاو بودن در زندگی - میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.

 • صندلی : محبت و دلگرمی - از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد - بهتر شدن کارها از هر نظر - ارتقا در کار – ریاست

 • حلقه گل : غصه ای که تمام می شود - رهایی از غصه ها

 • مرغ : به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

 • کمان : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر - به دست آوردن موفقیت به سختی - به مشقت نیز تعبیر می شود.

 • دو انسان پشت به پشت : دلخوری از موضوعی - رنجیده خاطر شدن


فال قهوه متولدین دی

برای مشاهده فال قهوه متولدین دی ماه کلیک کنید
 • آدم : ملاقات کننده ای خواهیدداشت - گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.لوبیا : صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهرت میرسند.

 • جام : ریخت و پاش - ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان - جمع شدن دوستان قدیمی

 • دست : دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید - توانمندی در عمل - قدرت

 • گندم : روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.

 • دیگ : صاحب خانه - کدبانوی خانه - خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

 • روباه : فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.


فال قهوه متولدین بهمن

برای مشاهده فال قهوه متولدین بهمن ماه کلیک کنید.
 • قلم : رفع نگرانی - بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

 • قلب : روابط عاطفی

 • حوض : علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن - علم تان افزونی میابد.

 • دیگ : صاحب خانه - کدبانوی خانه - خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

 • پرچم : ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید.

 • شتر : ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان

 • انسان در حال دعا کردن : دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت


فال قهوه متولدین اسفند

برای مشاهده فال قهوه متولدین اسفند ماه کلیک کنید.
 • باز : آسایش - شادی - بشارت دادن - رسیدن به مراد و یافتن مال.

 • آتش افروخته : نشانگر قوت و قدرت است - حاکم و سر پرست.

 • هوا پیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت - نشانگر راه سریعی است به هدف - سفری ناگهانی - رو به راه شدن کارها - راه دور - خبر از مسافر

 • آبشار : پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

 • انسان در حال دعا کردن : دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

 • پرنده : خبر خوش - ملاقاتهای سودمند و شادی بخش - ارمقان خوبی در راه دارید - خبر دهنده بخت و اقبال است.

 • فنجان : در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن - هدیه و پاداش گرفتن.

کهکشان

برای مشاهده سایر فال های روزانه کلیک کنید

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

نظرات و دیدگاه های کاربران
سوال یا دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری