فال قهوه امروز 4 آبان 1401 برای متولدین ماه‌های مختلف

انتشار 4 آبان 1401
مطالعه 7 دقیقه

می‌توان گفت فال قهوه همواره از پر رونق ترین موارد طالع بینی بوده و است و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است. مردم سرزمین چین باستان از هزاران سال قبل بعد از نوشیدن چای در فنجان‌های زنگوله شکل، به دلیل اینکه تفاله‌های چایی ته فنجان شبیه کلمات چینی بود به پیش گویی آینده و سرنوشت افراد با نگاه کردن به تفاله‌های چای باقی مانده در فنجان می‌کردند. اما فال قهوه را می‌توان گفت اولین قومی که از آن استفاده کردن، قوم عرب بخصوص مردم یمن وعربستان که خود کاشف قهوه بودن هستند. فال قهوه همانند خود قهوه فوق العاده مورد استقبال مردمان این قوم قرار گرفته بود. بعدها با آشنا شدن و مصرف قهوه در سایر نقاط جهان، فال قهوه در سایر نقاط دنیا نیز رواج کرد و به این ترتیب فال قهوه جهانی شد.

فال قهوه متولدین فروردین

 • بار و اندوخته : پس انداز

 • پرنده : خبر خوش - ملاقاتهای سودمند و شادی بخش - ارمقان خوبی در راه دارید - خبر دهنده بخت و اقبال است.

 • شتر مرغ : مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

 • ابر : خداوند به شما علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علمتان بهره مند خواهند شد - ممکن است مشکلاتی در کارتان پیش بیاید

 • تخت خواب : ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

 • بشکه : دعوت به مهمانی و جشن و سرور - شب نشینی با شکوه - عروسی

 • زنبور : شخص مزاحم - از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.


فال قهوه متولدین اردیبهشت

 • دود : گرفتاری - مشکلات - سختی

 • اسب : نشانگر یک آرزو می باشد، به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) - تغییرات در وضع زندگی

 • کمان : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر - به دست آوردن موفقیت به سختی - به مشقت نیز تعبیر می شود.

 • بیل : بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید.

 • آدم : ملاقات کننده ای خواهیدداشت - گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.

 • تبر : با مشکلات مقابله کنید تا شکست نخورید.

 • میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.


فال قهوه متولدین خرداد

 • آتش بازی : مشاجره، مشکلات شخصی ناگوار

 • قیچی : جدائی و دوری - بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی - به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

 • ابرو : نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

 • انجیر : نشانه غم و غصه ای میباشد که طولانی نخواهد بود.

 • لکه های روشن : روشنی در فکر و عمل – گشایش - نیکبختی

 • مهر و سجاده : دعا – نذر – نیت خیر

 • زنبور : شخص مزاحم - از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.


فال قهوه متولدین تیر

 • میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

 • ابرو : نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

 • کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع - ارث - مسافرت دریا و سفری خوش - خبری خوب - سفری طولانی

 • لکه های روشن : روشنی در فکر و عمل – گشایش - نیکبختی

 • خط مستقیم بلند : زندگی طولانی گاهی با برخی مشکلات – مسافرتهای سودمند

 • استخوان : نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.

 • پرستو : خبر خوب – تحول - جهشی که باید در آن محتاط بود.


فال قهوه متولدین مرداد

 • میخ : سمبل پایداری و مقاومت - اگر به کار خود واقف هستید آن را رها نکنید - تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی

 • سگ : دوستانی مهربان و وفادار - دریافت خبری خوب

 • نوزاد : رهایی از غصه های کوچک - آرامش خانواده

 • شمع : شادی و سرور به خانه شما روی می آورد - محقق شدن یک آرزو - دریافت کمکی از ماورا - قابلیت عمل کردن به یک قول - بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

 • خط منکسر (شکسته) : کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی

 • خرس : دشمن بدطینت، احمق و تند خو - از این خصلتها دوری کنید - تکیه گاه - یاور- متکی به کسی یا چیزی

 • آتش افروخته : نشانگر قوت و قدرت است - حاکم و سر پرست.


فال قهوه متولدین شهریور

 • روباه : فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.

 • شتر مرغ : مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

 • شاخ : موفقیت مالی - دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان

 • چادر : حجاب و پوشش است - جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.

 • چوب : نفاق و دوروئی است، مراقب باشید

 • قفل : موانع - سد - برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری

 • زن : رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید - شادی


فال قهوه متولدین مهر

 • دیوار : مانع - دفاع از حریم - وضع و حالتان در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.

 • سه پایه : حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور

 • کژدم : دشمن ضعیف - تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.

 • آفتابه : راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.

 • کلید : حل مشکلات - پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند - موفقیت همه جانبه- گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات

 • پرده : کنجکاو بودن در زندگی - میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.

 • قارچ : مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.


فال قهوه متولدین آبان

 • تخم مرغ شکسته : یاس و نا امیدی موقت - از بین رفتن بخت و اقبال

 • خانه : ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها - ازدواجی خوشحال کننده - زندگی خانوادگی خوش – تندرستی - سعادت

 • آتش فشان : در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

 • کمان : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر - به دست آوردن موفقیت به سختی - به مشقت نیز تعبیر می شود.

 • پاکت : در یافت خبری شاد - از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

 • گاو : فراوانی محصولات - نعمت فراوان بدست آوردن

 • مربع : میراث و سود را توضیح می دهد - خانه تازه - سعادت – بشارت و شادی – شور عشق


فال قهوه متولدین آذر

 • عینک : افراد عاقل و روشن - روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.

 • بار و اندوخته : پس انداز

 • لب : نشانگر قرابت و خویشی است - از زخم زبانها نهراسید - احترام و عزت پیدا میکنید.

 • بینی : قدرت تشخیص – حس فعال

 • سکه : رهائی از فقر و بدبختی - نجات پیدا کردن از قرض و بدهی - خوش شانسی

 • بالن : توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب

 • سپر : پناه دهنده از امور ناپسند - محافظت شده از جائی.


فال قهوه متولدین دی

 • شتر : ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان

 • آسیاب : نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد - با کسی به نزاع بر خواهید خواست.

 • چادر : حجاب و پوشش است - جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.

 • مرغ : به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

 • سه پایه : حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور

 • حلقه : خواستگاری - ازدواج - خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی - انجام یک معامله - خواستگاری و نامزدی

 • عبادتگاه : نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار


فال قهوه متولدین بهمن

 • صدف : دیدار با دوستان دور دست - شرکت در جشن عروسی - شادی زیاد

 • سپر : پناه دهنده از امور ناپسند - محافظت شده از جائی.

 • نهنگ : خیر و روزی - مسئله بزرگ قابل حل

 • دهان : سخنان نیکو و سودمند شنیدن - دلالت بر خوشی زندگی است - گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها

 • مثلث متساوی الاضلاع : موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن

 • گربه : نیرنگ و فریب از سوی دوستان - برای شما دوستان خوبی نمیباشند - ریاکار و خائن - طنازی - ظرافت در رفتار - جستن با دقت ، یک شخص دمدمی مزاج

 • مگس : نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.


فال قهوه متولدین اسفند

 • گردن بند پاره : قهر و جدائی - فاصله

 • قو : سمبل وقار، دوستی، ایمان، - به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن - ازدواج با عشق – متانت در رفتار

 • زنگوله : بگو مگو - دعوا و مرافعه - بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.

 • ساعت : نشان قلب است ، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.

 • آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

 • نوزاد : رهایی از غصه های کوچک - آرامش خانواده

 • پرستو : خبر خوب – تحول - جهشی که باید در آن محتاط بود.

کهکشان

برای مشاهده سایر فال های روزانه کلیک کنید

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

نظرات و دیدگاه های کاربران
سوال یا دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری