فال قهوه امروز 18 بهمن 1401 برای متولدین ماه‌های مختلف

انتشار 18 بهمن 1401
مطالعه 6 دقیقه

می‌توان گفت فال قهوه همواره از پر رونق ترین موارد طالع بینی بوده و است و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است. مردم سرزمین چین باستان از هزاران سال قبل بعد از نوشیدن چای در فنجان‌های زنگوله شکل، به دلیل اینکه تفاله‌های چایی ته فنجان شبیه کلمات چینی بود به پیش گویی آینده و سرنوشت افراد با نگاه کردن به تفاله‌های چای باقی مانده در فنجان می‌کردند. اما فال قهوه را می‌توان گفت اولین قومی که از آن استفاده کردن، قوم عرب بخصوص مردم یمن وعربستان که خود کاشف قهوه بودن هستند. فال قهوه همانند خود قهوه فوق العاده مورد استقبال مردمان این قوم قرار گرفته بود. بعدها با آشنا شدن و مصرف قهوه در سایر نقاط جهان، فال قهوه در سایر نقاط دنیا نیز رواج کرد و به این ترتیب فال قهوه جهانی شد.

فال قهوه متولدین فروردین

 • داس : با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن - درو کردن.

 • مثلث متساوی الاضلاع : موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن

 • اتومبیل : دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.

 • شلوار : آبرو و حیثیت - سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.

 • تخم مرغ : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد - موفقیت و خوشحالی.

 • نعل : نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد، راه نجات برایتان باز است - گاهی به معنی سفر است

 • چشم : بینائی - چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشند - حسادت و چشم خوردن


فال قهوه متولدین اردیبهشت

 • دو انسان چهره به چهره : گفتگو و سازگاری در پیش دارید

 • صورت انسان : فال خوب - ازدواج

 • ماهی : موفقیت و شانس - گاهی خوشحالی کوتاه مدت - پول - سعادت

 • بینی : قدرت تشخیص – حس فعال

 • پارو : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات

 • حوض : علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن - علم تان افزونی میابد.

 • V (انگلیسی) : پیروزی و موفقیت


فال قهوه متولدین خرداد

 • حب : شفا - بهبودی - بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد - برطرف شدن مشکل

 • دست در دست بودن دو مرد : رسیدن به سازگاری - توافق

 • باز : آسایش - شادی - بشارت دادن - رسیدن به مراد و یافتن مال.

 • آفتابه : راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.

 • میمون : زیرکی - موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

 • خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است - به استعداد فوق العاده ای میرسید - برکتی بزرگ – حمایت والدین

 • قطار : مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.


فال قهوه متولدین تیر

 • عینک : افراد عاقل و روشن - روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.

 • بار و اندوخته : پس انداز

 • لب : نشانگر قرابت و خویشی است - از زخم زبانها نهراسید - احترام و عزت پیدا میکنید.

 • بینی : قدرت تشخیص – حس فعال

 • سکه : رهائی از فقر و بدبختی - نجات پیدا کردن از قرض و بدهی - خوش شانسی

 • بالن : توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب

 • سپر : پناه دهنده از امور ناپسند - محافظت شده از جائی.


فال قهوه متولدین مرداد

 • دیگ : صاحب خانه - کدبانوی خانه - خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

 • باد برن : دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

 • شمشیر : مبارزه با دشمن - سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

 • درخت : فراوانی - پیروزی در بازی - گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی

 • سیب : صاحب فرزند شدن - خیر و خوشی - خبر خوش - برکت – کامل و خوب بودن

 • قیچی : جدائی و دوری - بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی - به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

 • خروس : نشانگر شهوت و غرور است - نوید و مژده - کاری خیر


فال قهوه متولدین شهریور

 • فرم تخم مرغی : بدست آوردن ثروت بسیار بزودی

 • مستطیل : در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا

 • نهنگ : خیر و روزی - مسئله بزرگ قابل حل

 • مهر و سجاده : دعا – نذر – نیت خیر

 • بسته : رهائی از گرفتاری - نگرانی به مرور زمان بر طرف خواهد شد.

 • میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

 • چشم : بینائی - چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشند - حسادت و چشم خوردن


فال قهوه متولدین مهر

 • پرنده : خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.

 • سیب : صاحب فرزند شدن – خیر و خوشی – خبر خوش – برکت – کامل و خوب بودن

 • کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

 • تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است – در یک دعوا فاتح شدن

 • نامه : خبر های خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

 • جناغ : رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.

 • ظرف غذا : روزی و برکت – مهمانی


فال قهوه متولدین آبان

 • کفش : برای مرد: زن کدبانو و زیبائی میگیرید – برای زن، قوت و نیرومندی می باشد، ارثیه – مهمانی – دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان ناخوانده – خواستگار

 • کت : گرمی – عشق و محبت

 • کاسه واژگون : درماندگی – فقر – گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.

 • خرچنگ : بد اخلاقی – کینه توزی – فرومایگی – احتیاط را از دست ندهید.

 • دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج – مشارکت

 • چادر : حجاب و پوشش است – جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.

 • نیزه : به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت – مسافرت دریائی.


فال قهوه متولدین آذر

 • گوش : نصیحت پذیری – خبر های تازه

 • گندم : روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.

 • خط منحنی : دوستان نامناسب – خیانت – دسیسه

 • لامپ : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

 • اره : نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.

 • کلید : حل مشکلات – پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند – موفقیت همه جانبه- گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات

 • حلقه شکسته : ناامیدی ، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.


فال قهوه متولدین دی

 • شلوغی : شرکت در یک اجتماع

 • پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی های روزانه - بلند پروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی

 • زنبور عسل : مال و نعمت - خیر و برکت - ارث و میراث از راه صحیح.

 • سه پایه : حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور

 • دیوار : مانع - دفاع از حریم - وضع و حالتان در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.

 • شتر مرغ : مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

 • دست : دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید - توانمندی در عمل - قدرت


فال قهوه متولدین بهمن

 • دهان : سخنان نیکو و سودمند شنیدن - دلالت بر خوشی زندگی است - گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها

 • تخت : به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

 • کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع - ارث - مسافرت دریا و سفری خوش - خبری خوب - سفری طولانی

 • اره : نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.

 • زنگوله : بگو مگو - دعوا و مرافعه - بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.

 • لکه های روشن : روشنی در فکر و عمل – گشایش - نیکبختی

 • کرم : گرفتاریهای کوتاه و کوچک، سعی کنید از شرش خلاص شوید.


فال قهوه متولدین اسفند

 • پر : تن پروری - زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

 • عقرب : جدائی - هرج و مرج - حسادت - رنج و زحمت و تحمل خسارت.

 • چکش : موفقیت در مشکلات - در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

 • پنجه : خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

 • لب : نشانگر قرابت و خویشی است - از زخم زبانها نهراسید - احترام و عزت پیدا میکنید.

 • سر انسان با دو دست دراز : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

 • بشکه : دعوت به مهمانی و جشن و سرور - شب نشینی با شکوه - عروسی

کهکشان

برای مشاهده سایر فال های روزانه کلیک کنید

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

نظرات و دیدگاه های کاربران
سوال یا دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری