فال قهوه امروز 16 بهمن 1401 برای متولدین ماه‌های مختلف

انتشار 16 بهمن 1401
مطالعه 7 دقیقه

می‌توان گفت فال قهوه همواره از پر رونق ترین موارد طالع بینی بوده و است و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است. مردم سرزمین چین باستان از هزاران سال قبل بعد از نوشیدن چای در فنجان‌های زنگوله شکل، به دلیل اینکه تفاله‌های چایی ته فنجان شبیه کلمات چینی بود به پیش گویی آینده و سرنوشت افراد با نگاه کردن به تفاله‌های چای باقی مانده در فنجان می‌کردند. اما فال قهوه را می‌توان گفت اولین قومی که از آن استفاده کردن، قوم عرب بخصوص مردم یمن وعربستان که خود کاشف قهوه بودن هستند. فال قهوه همانند خود قهوه فوق العاده مورد استقبال مردمان این قوم قرار گرفته بود. بعدها با آشنا شدن و مصرف قهوه در سایر نقاط جهان، فال قهوه در سایر نقاط دنیا نیز رواج کرد و به این ترتیب فال قهوه جهانی شد.

فال قهوه متولدین فروردین

 • زن : رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید - شادی

 • آدم : ملاقات کننده ای خواهیدداشت - گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.

 • طاووس : شکوه و جلال - تجمل - چیزی که موجب افتخار شود - فخ فروشی - غرور

 • ساعت : نشان قلب است ، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.

 • ترازو : نشانه عدل و انصاف است - از عدل و درستی حکم میکند - رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه

 • عقرب : جدائی - هرج و مرج - حسادت - رنج و زحمت و تحمل خسارت.

 • نیزه : به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت - مسافرت دریائی.


فال قهوه متولدین اردیبهشت

 • فشنگ : مواظب اعمال و رفتار خود باشید - یکدندگی نکنید - صبور باشید.

 • گردن بند : عشق و نامزدی و شروع آن - خبرهای خوش

 • دهان : سخنان نیکو و سودمند شنیدن - دلالت بر خوشی زندگی است - گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها

 • آبشار : پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

 • سپر : پناه دهنده از امور ناپسند - محافظت شده از جائی.

 • کژدم : دشمن ضعیف - تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.

 • بطری : به فکر سلامتی خود باشید - جرو بحث نکنید.


فال قهوه متولدین خرداد

 • اسب سوار : فرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی

 • پول : نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد - مراقب امور مالی خود باشید

 • صورت انسان : فال خوب - ازدواج

 • دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج - مشارکت

 • چرخ : چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.

 • خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است - به استعداد فوق العاده ای میرسید - برکتی بزرگ – حمایت والدین

 • کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع - ارث - مسافرت دریا و سفری خوش - خبری خوب - سفری طولانی


فال قهوه متولدین تیر

 • کتاب : گشایش در کارها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. - تحصیل – تفکر

 • آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

 • بالن : توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب

 • پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی های روزانه - بلند پروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی

 • دست : دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید - توانمندی در عمل - قدرت

 • پاکت : در یافت خبری شاد - از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

 • هوا پیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت - نشانگر راه سریعی است به هدف - سفری ناگهانی - رو به راه شدن کارها - راه دور - خبر از مسافر


فال قهوه متولدین مرداد

 • مرغابی : دعوت به مهمانی و جشن - سمبل پاکی - عشق و سعادت زناشوئی - به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.

 • تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است - در یک دعوا فاتح شدن

 • پرنده : خبر خوش - ملاقاتهای سودمند و شادی بخش - ارمقان خوبی در راه دارید - خبر دهنده بخت و اقبال است.

 • قلم : رفع نگرانی - بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

 • ظرف غذا : روزی و برکت – مهمانی

 • پرستو : خبر خوب – تحول - جهشی که باید در آن محتاط بود.

 • شاخ : موفقیت مالی - دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان


فال قهوه متولدین شهریور

 • سپر : پناه دهنده از امور ناپسند - محافظت شده از جائی.

 • کتاب : گشایش در کارها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. - تحصیل – تفکر

 • اتومبیل : دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.

 • آتش فشان : در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

 • آبشار : پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

 • چاقو : طلاق و جدائی - بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی - قطع ارتباط - درگیری و دعوا - دعوای غیر منطقی – خشونت

 • تخت : به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید.


فال قهوه متولدین مهر

 • نخود : نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

 • نیزه : به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت – مسافرت دریائی.

 • مسواک : مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش و احسان می کنید.

 • کمان : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر – به دست آوردن موفقیت به سختی – به مشقت نیز تعبیر می شود.

 • تخت خواب : ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

 • عصا : دیدار خوش – ملاقات با اقوام و دوستان – شنیدن خبر خوش از خویشاوندان – تکیه گاه – یاور – متکی به چیزی بودن

 • گاو : فراوانی محصولات – نعمت فراوان بدست آوردن


فال قهوه متولدین آبان

 • پارو : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات

 • تخم مرغ : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد – موفقیت و خوشحالی.

 • بالن : توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب

 • انار : اگر مرد مجرد هستید، صاحب زنی خوش سیما خواهید شد، در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.

 • پرستو : خبر خوب – تحول – جهشی که باید در آن محتاط بود.

 • خرس : دشمن بدطینت، احمق و تند خو – از این خصلتها دوری کنید – تکیه گاه – یاور- متکی به کسی یا چیزی

 • گل : شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب


فال قهوه متولدین آذر

 • قفل : موانع – سد – برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری

 • زنگوله : بگو مگو – دعوا و مرافعه – بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.

 • آب فشان : موفقیت و شادی – در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

 • مگس : نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.

 • چتر : احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید – به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد.

 • انار : اگر مرد مجرد هستید، صاحب زنی خوش سیما خواهید شد، در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.

 • کژدم : دشمن ضعیف – تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.


فال قهوه متولدین دی

 • کوزه : به وصال رسیدن - همبستر شدن - نزدیکی.

 • مگس : نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.

 • قوری : خادم و خدمتگذار - برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید - حادثه ای شگفت آور - زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

 • ابر : خداوند به شما علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علمتان بهره مند خواهند شد - ممکن است مشکلاتی در کارتان پیش بیاید

 • ترازو : نشانه عدل و انصاف است - از عدل و درستی حکم میکند - رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه

 • انار : اگر مرد مجرد هستید، صاحب زنی خوش سیما خواهید شد، در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.

 • گاو : فراوانی محصولات - نعمت فراوان بدست آوردن


فال قهوه متولدین بهمن

 • نخود : نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

 • شمشیر : مبارزه با دشمن - سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

 • کفتار : نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است - دزدی و چپاول - مواظب اموالتان باشید.

 • خط مستقیم بلند : زندگی طولانی گاهی با برخی مشکلات – مسافرتهای سودمند

 • انگشتری : از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.

 • لکه های روشن : روشنی در فکر و عمل – گشایش - نیکبختی

 • شهاب : خبرهای غیر منتظره – امیدواری


فال قهوه متولدین اسفند

 • سنجاب : جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی

 • V (انگلیسی) : پیروزی و موفقیت

 • آسیاب : نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد - با کسی به نزاع بر خواهید خواست.

 • جارو : خادم و خدمتکار - مرتفع شدن غم و اندوه - به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها

 • عبادتگاه : نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

 • گوش : نصیحت پذیری – خبر های تازه

 • سگ : دوستانی مهربان و وفادار - دریافت خبری خوب

کهکشان

برای مشاهده سایر فال های روزانه کلیک کنید

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

نظرات و دیدگاه های کاربران
سوال یا دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری