(فیلم) تحلیل حامد آهنگی از تغییر کلمات به سبک ایرانی

انتشار 26 بهمن 1401

طوطیا: ویدیویی از تحلیل حامد آهنگی از تغییر کلمات به سبک ایرانی در برنامه زنده می بینید.

(فیلم) تحلیل حامد آهنگی از تغییر کلمات به سبک ایرانی
لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

نظرات و دیدگاه های کاربران
سوال یا دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری